A Leandro e Giovanna, per la pazienza che non ti aspetti e perché possano un giorno percorrere gli stessi binari di mamma e papà.

Pàrtiri

Pàrtiri è la metafora di un inizio, sia esso un viaggio, un nuovo amore, una nuova occasione, pàrtiri è il coraggio di cambiare un destino e riscriverlo attraverso ciò che si incontrerà in questo cammino.
Partire da quel silenzio che sa cosa dirti, perché ti conosce, è un momento in cui trovi il coraggio di perderti pur di riuscire a trovare ciò che cerchi.
Un viaggio in cui riscoprire nuove strade, ogni volta percorse da sentimenti sempre diversi, facendo a gara con il tempo che vuole rubarti ogni attimo prezioso di conoscenza.
E infine l’attesa di un ritorno, un’ attesa che è speranza di trovare ciò che si vuole essere.

Partire per conoscere se stessi, trovandosi alla fine del viaggio, un arrivo che è in realtà una nuova partenza…e allora ti accorgi che “pàrtiri” è anche l’ombra dei tuoi passi che ti rincorre curiosa.

Acquista su iTunes
Acquista su Amazon
Acquista su Play Store
Ascolta su Spotify
Acquista su Isola Tobia
 1. Pàrtiri

 2. Ragiuni d’amuri

 3. La me terra

 4. La vita è iocu

 5. A lu paisi

 6. Affaccia cori miu

 7. L’amuri aspetta

 8. Sghicci di luci

 9. Appressu u tempu

 10. Vuci di mari

 11. U tempu di na vita


Testi: Biagio Di Gesaro, Luca Di Martino

Musiche: Luca Di Martino; Alessandra Macellaro La Franca per

“U tempu di na vita”

Arrangiamenti: VORIANOVA ; Alberto Maniaci per “Affaccia cori miu”

VORIANOVA

Biagio Di Gesaro – Voce
Luca Di Martino – Chitarre
Alessandra Macellaro La Franca – Pianoforte e synth
Romina Denaro – Basso elettrico e contrabbasso
Fabrizio Pezzino – Batteria

Hanno suonato inoltre:

Ruggiero Mascellino – Fisarmonica
Marta Arcodia – Clarinetto
Mariangela Lampasona – Violino
Girolamo Lampasona – Violino
Riccardo Botta – Viola
Giorgio Garofalo – Violoncello

Il piccolo Leandro Di Gesaro ha suonato l’ultima nota delle registrazioni di questo disco, un punto di arrivo che segna l’inizio di questo nostro viaggio.

CREDITS

Registrato da Biagio Di Gesaro presso FEAT SOUND Recording Studio Isnello (PA)
Mixato da Maurizio Curcio presso “Onda Sonora Studio Monreale” (PA)
Mastering presso WHITE SOUND Mastering Studio Scandicci (FI) di Tommy Bianchi

Edizioni e pubblicazione: Isola Tobia Label

FOTO: Tamara Casula
GRAFICA: EC Design

Testi

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino
 

È un silenziu chi sapi chi diri

o lentu passu du me iri

chiudennu i porti

scappannu a sorti

A premura m’assicuta

ma lagnusu mi scura

i me iammi lenti e sanzeri

un su radichi e partunu arreri

 

Struduti e camuluti strati

passiati pirduti e furriati

strati ca unn’hannu scaluna

se mi scordu l’ura da ieri a st’ura

D’appressu un mi portu nenti

nta sacchetta orienti e ponenti

e cu m’attrova e se mi perdu

da unni arrivu io nun mi fermu

 

Spiu lu munnu di ogni puntu

e se ti ncocciu ti lu cuntu

cercu la vita chi nun m’attocca

perdu la via chi nun mi tocca

Sconzu la sorti chi n’haiu scritta

l’arripigliu e ma tegnu stritta

n’anticchia di mia lassu pa via

circannu la vita luntanu di mia

 

Partu e mi spennu cu sugnu

amunì ca s’arriva nfunnu

priatu di dire aunnè

arrivari è comu partiri arrè

Partu e canusciu u me latu

straniu cuntentu ammucciatu

se un trovu nenti quannu vaiu

quannu tornu l’attruvaiu

 

Spiu lu munnu di ogni puntu …

 

Testo: Biagio Di Gesaro, Luca Di Martino
Musica: Luca Di Martino
 

C’è sempri tempu pi cuntari

veni notti e un porta sonnu

c’è sempri tempo p’aspittari

veni iornu e curri u munnu

Passamu u tempu assicutannu

i beddi tempi ormai luntani

è comu rota chi furria

cancianu i tempi

 

I curpi su sinzati

e mi ncuetunu curiusi

s’arricampanu ammuttati

rancati di cuetu

Addimurunu li stenti

saziati e mai pintuti

cuntamu e misuramu

i carizzi ca nun damu

 

E tinnadduni l’amuri avi ragiuni

ni metti o munnu e ni fa stari diuni

unn’arragiuna ma ni duna accura

vagna l’arsura e rumpi li mura

L’amuri è leggiu comu un tuccu di suli

t’arridduci senza fari rumuri

carizza lenta di manu e di ventu

paci di sciatu e duna abbentu

 

L’amuri ammuccia ogni scantu

pizzuddu di cori senza vantu

un viu l’ura ca mi mpaia

carizza all’arma ca si nzaia

Ne si tocca ne si vidi

se unnu sentu mi n’agghiri

un sugnu fintu arrinisciutu

ne m’accuntentu camurrusu

 

E tinnadduni l’amuri avi ragiuni …

 

Testo: Luca Di Martino, Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino
 

Taliu stu cielu c’affunna nto mari
caudu lu suli e omini pronti a sparrari
da dabbanna si senti c’è siti c’è arsura
vauti i vampi e s’addisia la friscura
Pezzu di terra lassata sula e scurdata
figli luntani chi votunu pagini scritti
di petri e di mura di biddizzi e suduri
l’umra di me passi m’assicuta curiusa

A la me terra la me terra
quant‘è bedda la me terra
è comu un tempu chi nun passa
è comu musica è puisia
A la me terra la me terra
ma tegnu stritta la me terra
è paradisu ed è fuddia
è duci cantu è cumpagnia
la me terra

Taliu sti strati assuppati d’anticu
vanniamu a tempu e circamu furtuna
comu viddani luntani da terra
li manu all’aria e agnunamu spiranzi
Cu sonu e fidi niscemu li santi
cu zittu prea e cu farfanti ni muzzica
e lu silenziu l’amuri li stiddi
se m’alluntanu li portu cu mia

A la me terra la me terra ….

U munnu u gneni casa mè
vogliu stari aunni tornu arrè
un viu l’ura di putiri arrivari
unni l’amuri sapi ancora aspittari
Allongu i passi p’unni stari a tempu
pigliu d’accurzu pi stu tardu lentu
sugnu dda uccia chi fa ghinchiri u mari
di sta terra io partiu p’arrivari

A la me terra la me terra …

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino
 

Se un penzu nun parru

se un parru nun dicu

se un dicu nun sentu

se un sentu unn ’ascutu

È inutili stari

a parrari cu tia

nun vogliu sapiri

chiddu ca diri

Stammi luntanu

 

Campamu nto munnu

nte casi affuddati

di animi suli

e di tanti celi

Aspittamu di diri

cà semu mpurtanti

i picciriddi un taliamu
pi vinciri i guerri

E la vita e’ nu iocu

 

Gira la terra gira la vita

u munnu anzigna
ma nuddu s’ampara

se si ioca c’e’ puru cu vinci
ma se perdu accuminciamu arrè

Addabbanna di lu cielu c’è

un postu nicu nicu

nun pinzari di essiri granni

da’ si ioca e un si crisci mai

La vita e’ iocu iocala

i picciriddi già lu fannu

 

U picciriddu nun penza

se nesci a iucari

nun cunta li voti

ma ammuccia lu tempu

Anzigna nu iocu

s’ampara na via

quant’è nicu lu munnu

taliatu di vasciu

Chi ci voli a furriallu

 

C’è sempri tempu

a turnari a iucari

ma nun vulemu

picchì n’affruntamu

N’avantamu di nenti

un sapemu unni iri

tuccamu lu celu

ma chi pedi nterra

E luntani di cori

 

Gira la terra gira la vita …

 

Testo: Luca Di Martino
Musica: Luca Di Martino

A lu paisi
strati stritti vecchi e suli a lu paisi
i stissi occhi si taliunu a lu paisi
a genti è bona e l’aria è fina a lu paisi
cu passi mpinci nto silenziu du paisi
A lu paisi
porti aperti e vizzi nudi a lu paisi
passunu i iorna tutti i stissi a lu paisi
sacciu cu si e da unni veni a lu paisi
parramu ancora e chi si dici a lu paisi

Un vecchiu cunta du so malu tempu
carusi iocunu e li vuci o ventu
a notti arriva u iornu passa
canta la vita prima ca ti lassa
Un vecchiu cunta di lu so paisi
strati chini di paroli e di culura
notti cueti e naca pi li sonni
poi cancia u ventu e via di lu paisi

A lu paisi
suli chi punci li muntagni a lu paisi
scurri sciumi e crisci un ciuri di paisi
se canci strata tutti u sannu a lu paisi
a me canzuna è suli vuci di paisi
Chianci lu cori di cu lassa lu paisi
occhi persi nta l’agnuni du paisi
spina stritta tra li manu è lu paisi
sciatu di matri ca t’abbrazza è lu paisi

Un vecchiu cunta du so malu tempu …

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino
 

Se t’affacci di sta purtera

sugnu ca e sai com’era

nta n’agnuni tutta la notti

e se c’è ventu mi tegnu forti

C’è l’umra mia fa cumpagnia

lustru di luna addisiannu a tia

e sta purtera mi pari un muru

si nun la rapi chi sugnu sulu

 

Affaccia cori miu

ca senza tia l’arma partiu

sduvigliati stiddi

st’occhi beddi npinti

U me sciatu accunna

e l’arma i spini munna

un su caluni se ca fora chiovi

unni tocca u tempu sulu ca m’attrovi

 

Tu chi mi dormi assai luntanu

io nun ti sonnu vogliu a to manu

io chi mi vestu assuppannu u suli

spogliti amuri vogliu u to amuri

A pedi nudi fai affacciaredda

nta ngaglia vidu quantu si bedda

sfarda lu tempu sfascia a purtera

npiccica amuri tu sai com’era

 

Affaccia cori miu …

 

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino
 

Semu di nabbanna

a unni l’acqua unni vagna

cridennu d’arrivari

d’amuri accumadari

Abbista semu ntanati

furriamu u munnu assittati

n’abbrazzamu di paroli

e a piaciri puru farfanti

 

Chiddu chi pari cunta

è tempu persu chi piaci

nzirragliati nta na riti

tissemu sta pazzia

Cuntimi li voti

di chiddu chi pari veru

scommudo è l’amuri

chi pari fari mpacciu

 

Ma cu nmintau l’amuri

nun si potti sbagliari

ni detti tempu pi circallu

tempu di cori pi capillu

Sciatu di terra chi si gnuttica

assicutannu u versu di lu suli

a ritta d’un celu nettu

a cu torna l’amuri aspetta

l’amuri aspetta

 

L’amuri torna

da unni partiu

arruversa di cu aspetti

s’arricampa pi cunzari

U gnè mai difettu

ma alfabetu du cori

e nu preu chi ni vesti

e dura nudu eternu

 

Arruscedi la vita

nca si fa tardu

fatti largu nto cori

nca o riparu n’aspetta

Mittemu nta n’agnuni

muti paroli stanchi

picchì paremu lassati

d’amuri scurdati

 

Ma cu nmintau l’amuri …

 
 
Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino
 

Vulissi c’ammattissi a tia

chiddu chi succedi a mia

aviri nu puci ntesta

di canciari lu munnu lesta

se si stancu lesta veni ccà

ti miscu stu puci cà

Prima ti ridi e poi ti cancia a vita
nta la festa di la vita t’ammita


Vulissi ca criscissi pi tia

un ciuri menzu la to via
e chi fussi rosa di li venti

pi sapiri a unni si ghiuntu sempri

e chi almenu centu stiddi la notti

sulu pi tia brillassuru forti

Io nun cercu chiddu chi tu n’hai

ma m’avasta sapiri chiddu chi sini

 

I nostri cori sunnu sghicci di luci

pi fari lustru a tuttu u munnu

si vidunu picchì c’è u scuru

e un c’è notti ca un c’è matinu

Semu distini c’assicutunu a vita

e semu un ventu pi falli miscari

cu parti arriva e certi voti nun torna

cu sona a porta aspetta a chiddu ca rapi

 

Scotula i pinzeri ccà

scummoglia stu puci ccà
t’ascutu pigliti lu tempu
nta cunfusioni attrovu chiddu chi sentu
e
se contri unu comu a tia
pensa d’ansignarici a via
Semu sciumi nta na arsa terra
semu stiddi luntani du celu

I nostri cori sunnu sghicci di luci ….

 

A vita un sapi chiddu chi dari

chi so vasci strati d’acchianari

cu tanti petri di isari

e tanti mari di sbacari

 

E chi ogni me pinzeri pi tia

fussi ventu fussi forza p’un ti firmari

 

I nostri cori sunnu sghicci di luci …

 

Testo: Luca Di Martino
Musica: Luca Di Martino

Scurri lu tempu e curri u munnu
taliu stu celu pi pinzari a tia
ti portu un ciuri se n’haiu tempu
ranni lu cori e ranni fu l’amuri
Scurri lu tempu e cancia u munnu
taliu cu ncontru pi la me via
nuddu turna pi cuntari
sacciu com’era e sacciu unni mi trovu

Prima ca chiovi mi mettu a iucari
e fermu st’aria chi passa
prima ca scura m’ammucciu lu preu
cu passa un torna ma lassa

Cantu o munnu a me canzuni
e dugnu vuci a ogni tempu
pigliu tuttu e lassu u scantu
curru e scanzu lu senzu
Nasci un ciuri è primavera
un novu cori chi batti
crisci sciuri e curri ancora
appressu un tempu c’arriva

Scurri lu tempu scurri l’amuri
passa la notti e torna vautu lu suli
tuttu è sapuri tuttu è culuri
nenti è pi sempri nenti è lu stissu
Fermiti tempu ca mi rudu
mi cunnanaiu assicutannu a tia
tu nun m’aspetti e nun ti penti
ti dugnu denzia ma tu nun mi senti

Prima ca chiovi mi mettu a iucari
e fermu st’aria chi passa
prima ca scura m’ammucciu lu preu
cu passa un torna ma lassa

Cantu o munnu a me canzuni …

Testo: Luca Di Martino
Musica: Luca Di Martino

Turnau la sira
s’affaccia a luna nto mari
partunu i navi
l’omini lassanu terra
Na vuci o ventu
vuci c’abbrazza lu tempu
na sula anima
p’arrivari luntanu

Un c’è cunfini ma c’è dumani
stu mari aspetta e nun si stanca
scusu la tila p’un perdiri amuri
taliu lu celu cuntu li stiddi

Turnau lu suli
turnau l’amanti du mari
turnaru varchi e piscatura
turnau caluri e pinzeri
Turnau l’amuri
turnau la paci nfunnu a lu mari
turnau lu tempu pi diri e vuliri
turnau sapuri e piaciri

Un c’è cunfini ma c’è dumani …

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Alessandra Macellaro La Franca
 

Volanu pagini

di tempu ntallariu

tempu di sempri

senti comu passa

U tempu n’affenni

ni duna a misura

a cu nun ciabbasta

e a cu si ni và

 

Dugnu corda

a stu roggiu fermu

cusà se crisci

sta ura a finiri

U tempu si scorda

a cu ci penza sempri

se virdi si crisci

e poi volanu li fogli

 

Tu manteni

a me vita ccà

lassami natari

finu a quannu u mari c’è

Parrimi di tia

tantu u tempu l’hai

abbentiti n’anticchia

è sulu musica

 

U tempu ni cancia

si strudunu li scarpi

si fannu gialli i mura

si stancanu li uri

Si u scuru di dumani

e a luci d’un secunnu

un ti sacciu ma ti cridu

dimmi se fora chiovi

 

Curri o passa lentu

l’aggiusti o resta fermu

ne s’allonga ne s’accurza

u tempu un si cumanna

un pirdemuni nto tempu

l’amuri d’un mumentu

ci voli pi capillu

u tempu di na vita

 

Tu manteni …

 

PÀRTIRI

Il bisogno di partire per andare alla ricerca di una nuova conoscenza, per provare nuove strade da percorrere, cercando una vita lontano da ciò che si è. Un viaggio in cui perdersi e ritrovarsi con la consapevolezza di non fermarsi ad ogni arrivo.

RAGIUNI D’AMURI

Una riflessione sull’amore, un sentimento che è rimasto immutato nei secoli. E’ una “ruota che gira” e tempi che cambiano. L’amore che nasconde ogni paura, che non si tocca e non si vede ma non si potrebbe vivere senza, l’amore che ha ragione, ti mette al mondo e ti fa stare digiuno, ti da serenità e ha cura di te, ci orienta nel nostro andare senza fare rumore, è leggero come un tocco di sole.

LA ME TERRA

La bellezza di una terra annientata da chi non la ama. Una partenza alla ricerca di ciò che questa terra non riesce a dare, e alla fine il desiderio di tornare per non rimanere in un tempo che non ci appartiene, per non volere più aspettare una lunga attesa verso una speranza, per tornare in questa terra da dove si è partiti per arrivare. E’ qui tutto ciò che si cercava altrove, la propria terra è paradiso e follia, è la ricchezza che si è ritrovata.

LA VITA E’ IOCU

Osservare i bambini, il loro modo di vivere la vita attraverso quella cosa che fin da piccoli è la loro unica arma, il gioco.

Siamo abituati a vivere in un mondo affollato da anime sole, stiamo perdendo di vista l’unica cosa che ci fa forti, il dialogo e il contatto umano. Dovremmo imparare a vivere guardando giocare i bambini, loro sanno che se giochi ci sarà qualcuno che vince e se sarai tu a perdere puoi ricominciare da capo, hai sempre una possibilità per giocarti la tua vita.

A LU PAISI

Questa canzone è un omaggio al nostro paese natio, Isnello, immagini e parole che raccontano di un luogo dove il tempo si è fermato. Un anziano racconta dei suoi ricordi più lontani, voci di bambini che si rincorrono per le vie, angoli di paese adibiti a festa, strade piene di colori e di parole e poi il silenzio che irrompe nella notte stellata che è culla dei sogni.

AFFACCIA CORI MIU

Questa canzone parla della riconquista di un amore perso, come una serenata cantata sotto un balcone in cui si aspetta di vedere affacciare la persona amata e si resta lì senza tempo, nessun vento e nessuna pioggia potranno mai far allontanare da quell’attesa sotto un balcone.

L’AMURI ASPETTA

Un grido di rabbia verso il modo in cui ci si sta facendo rubare la vera essenza della vita. Viviamo in un mondo finto, dove è facile credere anche alle cose più assurde, riusciamo a girarlo seduti davanti allo schermo di uno smartphone, e distribuiamo abbracci di parole, anche i più finti, tanto nessuno ci vedrà mai arrossire dalla vergogna. Quello che ormai sembra contare davvero è in realtà un tempo perso che ci piace, siamo intrappolati in una rete che noi stessi stiamo tessendo, la rete digitale di internet. Il nostro grido è allora quello di scrutare ogni angolo del nostro cuore e cercare l’amore che si è riparato lì e che, nonostante tutto, ancora aspetta di vederci tornare.

SGHICCI DI LUCI

In questa canzone si parla di solidarietà e fratellanza. Nel vivere la vita di ogni giorno dovremmo imparare a condividere i nostri sogni, quello che ognuno di noi desidera per sé dovrebbe desiderarlo anche per gli altri, perché alla fine ci si rende conto che si è solo delle piccole gocce di luce in una notte buia e se si è uniti si può fare luce al mondo intero.

APPRESSU O TEMPU

Questa canzone parla del vivere rincorrendo il tempo, siamo travolti nel nostro quotidiano a tal punto da non avere riguardo per le piccole cose. Godersi ogni attimo della vita e fermarsi a giocare prima che piova, il tempo non si ferma ad aspettarci, siamo noi che dobbiamo dare voce ad ogni tempo.

VUCI DI MARI

Vuci di mari narra di un pescatore che è in attesa di sentire dalla voce del mare le risposte che cerca invano nella sua vita. Il mare come metafora di partenza, di attesa, di ricerca e di ritorno, il mare è come la vita, ci avvolge, ci nutre e ci dà il respiro. Dal mare tornano pescatori e barche piene di speranze, tornano sapori e piaceri, torna il tempo per dire e per volere, e torna la pace. Bisogna scucire ogni giorno la tela per non perdere l’amore.

U TEMPU DI NA VITA

Il tempo, elemento fondamentale che scandisce il nostro partire. Tempo che dà una misura inafferrabile alla vita, si conosce solamente la luce di un secondo, quindi del presente, e si sa che non si può conoscere il nostro domani. Quindi non resta che affrontare il tempo prendendosi gioco di lui, chiedendogli che sia lui a parlarti di sé, scordandosi così di darti quella misura che non vorresti. E’ una preghiera affinché il tempo si fermi ad ascoltare la musica del mondo.

RINGRAZIAMENTI

Carlo Mercadante, direttore artistico di Isola Tobia Label, per aver creduto con tanta passione in questo progetto e a tutto lo staff di Isola Tobia Label con cui abbiamo condiviso questo viaggio musicale, in particolare il nostro grazie più sentito va a Martina Angeletti e Leonardo Mercadante per il meticoloso supporto organizzativo;
Ruggiero Mascellino, musicista straordinario e amico di sempre, per le note della sua fisarmonica;
Alberto Maniaci, per l’arrangiamento del brano “Affaccia cori miu”;
Maurizio Curcio, musicista attento e scrupoloso fonico che ha curato i mixaggi del disco;
Marta Arcodia, per la gioia con cui ci ha regalato le note del suo clarinetto;
Giorgio Garofalo, Riccardo Botta, Mariangela Lampasona, Girolamo Lampasona, bravissimi musicisti e compagni di viaggio;
Sergio Carnevale, per la cura ed accordatura del nostro pianoforte Shigeru Kaway SK5 in studio;
Tamara Casula, per le foto pure, spontanee ed emozionanti che parlano di noi
e infine tutta la nostra famiglia senza la quale non avremmo potuto intraprendere questo meraviglioso viaggio.