Pàrtiri

Pàrtiri è la metafora di un inizio, sia esso un viaggio, un nuovo amore, una nuova occasione, pàrtiri è il coraggio di cambiare un destino e riscriverlo attraverso ciò che si incontrerà in questo cammino.
Partire da quel silenzio che sa cosa dirti, perché ti conosce, è un momento in cui trovi il coraggio di perderti pur di riuscire a trovare ciò che cerchi.
Un viaggio in cui riscoprire nuove strade, ogni volta percorse da sentimenti sempre diversi, facendo a gara con il tempo che vuole rubarti ogni attimo prezioso di conoscenza.
E infine l’attesa di un ritorno, un’ attesa che è speranza di trovare ciò che si vuole essere.

Partire per conoscere se stessi, trovandosi alla fine del viaggio, un arrivo che è in realtà una nuova partenza…e allora ti accorgi che “pàrtiri” è anche l’ombra dei tuoi passi che ti rincorre curiosa.

A Leandro e Giovanna, per la pazienza che non ti aspetti e perché possano un giorno percorrere gli stessi binari di mamma e papà.

Acquista su iTunes
Acquista su Amazon
Acquista l'album su Isola Tobia Label
Acquista su Play Store
Ascolta su Spotify

1. Pàrtiri
2. Ragiuni d’amuri
3. La me terra
4. La vita è iocu
5. A lu paisi
6. Affaccia cori miu
7. L’amuri aspetta
8. Sghicci di luci
9. Appressu u tempu
10. Vuci di mari
11. U tempu di na vita

 


Testi: Biagio Di Gesaro, Luca Di Martino

Musica: Luca Di Martino; Alessandra Macellaro La Franca per

“U tempu di na vita”

Arrangiamenti: VORIANOVA; Alberto Maniaci per “Affaccia cori miu”

VORIANOVA

Biagio Di Gesaro – Voce
Luca Di Martino – Chitarre
Alessandra Macellaro La Franca – Pianoforte e synth
Romina Denaro – Basso elettrico e contrabbasso
Fabrizio Pezzino – Batteria

Hanno suonato inoltre:

Ruggiero Mascellino – Fisarmonica
Marta Arcodia – Clarinetto
Mariangela Lampasona – Violino
Girolamo Lampasona – Violino
Riccardo Botta – Viola
Giorgio Garofalo – Violoncello

Il piccolo Leandro Di Gesaro ha suonato l’ultima nota delle registrazioni di questo disco, un punto di arrivo che segna l’inizio di questo nostro viaggio.

CREDITS

Registrato da Biagio Di Gesaro presso FEAT SOUND Recording Studio Isnello (PA)
Mixato da Maurizio Curcio presso “Onda Sonora Studio Monreale” (PA)
Mastering presso WHITE SOUND Mastering Studio Scandicci (FI) di Tommy Bianchi

Edizioni e pubblicazione: Isola Tobia Label

FOTO: Tamara Casula
GRAFICA: EC Design

Testi originali in dialetto

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

È un silenziu chi sapi chi diri
o lentu passu du me iri
chiudennu i porti
scappannu a sorti
A premura m’assicuta
ma lagnusu mi scura
i me iammi lenti e sanzeri
un su radichi e partunu arreri

Struduti e camuluti strati
passiati pirduti e furriati
strati ca unn’hannu scaluna
se mi scordu l’ura da ieri a st’ura

D’appressu un mi portu nenti
nta sacchetta orienti e ponenti
e cu m’attrova e se mi perdu
da unni arrivu io nun mi fermu

Spiu lu munnu di ogni puntu
e se ti ncocciu ti lu cuntu
cercu la vita chi nun m’attocca
perdu la via chi nun mi tocca

Sconzu la sorti chi n’haiu scritta
l’arripigliu e ma tegnu stritta
n’anticchia di mia lassu pa via
circannu la vita luntanu di mia

Partu e mi spennu cu sugnu
amunì ca s’arriva nfunnu
priatu di dire aunnè
arrivari è comu partiri arrè

Partu e canusciu u me latu
straniu cuntentu ammucciatu
se un trovu nenti quannu vaiu
quannu tornu l’attruvaiu

Spiu lu munnu di ogni puntu …

Testo: Biagio Di Gesaro, Luca Di Martino
Musica: Luca Di Martino

C’è sempri tempu pi cuntari
veni notti e un porta sonnu
c’è sempri tempo p’aspittari
veni iornu e curri u munnu

Passamu u tempu assicutannu
i beddi tempi ormai luntani
è comu rota chi furria
cancianu i tempi

I curpi su sinzati
e mi ncuetunu curiusi
s’arricampanu ammuttati
rancati di cuetu

Addimurunu li stenti
saziati e mai pintuti
cuntamu e misuramu
i carizzi ca nun damu

E tinnadduni l’amuri avi ragiuni
ni metti o munnu e ni fa stari diuni
unn’arragiuna ma ni duna accura
vagna l’arsura e rumpi li mura

L’amuri è leggiu comu un tuccu di suli
t’arridduci senza fari rumuri
carizza lenta di manu e di ventu
paci di sciatu e duna abbentu

L’amuri ammuccia ogni scantu
pizzuddu di cori senza vantu
un viu l’ura ca mi mpaia
carizza all’arma ca si nzaia

Ne si tocca ne si vidi
se unnu sentu mi n’agghiri
un sugnu fintu arrinisciutu
ne m’accuntentu camurrusu

E tinnadduni l’amuri avi ragiuni …

Testo: Luca Di Martino, Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

Taliu stu cielu c’affunna nto mari
caudu lu suli e omini pronti a sparrari
da dabbanna si senti c’è siti c’è arsura
vauti i vampi e s’addisia la friscura
Pezzu di terra lassata sula e scurdata
figli luntani chi votunu pagini scritti
di petri e di mura di biddizzi e suduri
l’umra di me passi m’assicuta curiusa

 

A la me terra la me terra
quant‘è bedda la me terra
è comu un tempu chi nun passa
è comu musica è puisia
A la me terra la me terra
ma tegnu stritta la me terra
è paradisu ed è fuddia
è duci cantu è cumpagnia
la me terra

Taliu sti strati assuppati d’anticu
vanniamu a tempu e circamu furtuna
comu viddani luntani da terra
li manu all’aria e agnunamu spiranzi
Cu sonu e fidi niscemu li santi
cu zittu prea e cu farfanti ni muzzica
e lu silenziu l’amuri li stiddi
se m’alluntanu li portu cu mia

A la me terra la me terra ….

U munnu u gneni casa mè
vogliu stari aunni tornu arrè
un viu l’ura di putiri arrivari
unni l’amuri sapi ancora aspittari
Allongu i passi p’unni stari a tempu
pigliu d’accurzu pi stu tardu lentu
sugnu dda uccia chi fa ghinchiri u mari
di sta terra io partiu p’arrivari

A la me terra la me terra …

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

Se un penzu nun parru
se un parru nun dicu
se un dicu nun sentu
se un sentu unn ’ascutu

È inutili stari
a parrari cu tia
nun vogliu sapiri
chiddu ca diri

Stammi luntanu
Campamu nto munnu
nte casi affuddati
di animi suli
e di tanti celi

Aspittamu di diri
cà semu mpurtanti
i picciriddi un taliamu
pi vinciri i guerri

E la vita e’ nu iocu
Gira la terra gira la vita
u munnu anzigna ma nuddu s’ampara
se si ioca c’e’ puru cu vinci
ma se perdu accuminciamu arrè

Addabbanna di lu cielu c’è
un postu nicu nicu
nun pinzari di essiri granni
da’ si ioca e un si crisci mai

La vita e’ iocu iocala
i picciriddi già lu fannu
U picciriddu nun penza
se nesci a iucari
nun cunta li voti
ma ammuccia lu tempu

Anzigna nu iocu
s’ampara na via
quant’è nicu lu munnu
taliatu di vasciu

Chi ci voli a furriallu
C’è sempri tempu
a turnari a iucari
ma nun vulemu
picchì n’affruntamu

N’avantamu di nenti
un sapemu unni iri
tuccamu lu celu
ma chi pedi nterra
E luntani di cori
Gira la terra gira la vita …

Testo: Luca Di Martino
Musica: Luca Di Martino

 

A lu paisi
strati stritti vecchi e suli a lu paisi
i stissi occhi si taliunu a lu paisi
a genti è bona e l’aria è fina a lu paisi
cu passi mpinci nto silenziu du paisi
A lu paisi
porti aperti e vizzi nudi a lu paisi
passunu i iorna tutti i stissi a lu paisi
sacciu cu si e da unni veni a lu paisi
parramu ancora e chi si dici a lu paisi

Un vecchiu cunta du so malu tempu
carusi iocunu e li vuci o ventu
a notti arriva u iornu passa
canta la vita prima ca ti lassa
Un vecchiu cunta di lu so paisi
strati chini di paroli e di culura
notti cueti e naca pi li sonni
poi cancia u ventu e via di lu paisi

 

A lu paisi
suli chi punci li muntagni a lu paisi
scurri sciumi e crisci un ciuri di paisi
se canci strata tutti u sannu a lu paisi
a me canzuna è suli vuci di paisi
Chianci lu cori di cu lassa lu paisi
occhi persi nta l’agnuni du paisi
spina stritta tra li manu è lu paisi
sciatu di matri ca t’abbrazza è lu paisi
Un vecchiu cunta du so malu tempu …

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

Se t’affacci di sta purtera
sugnu ca e sai com’era
nta n’agnuni tutta la notti
e se c’è ventu mi tegnu forti

C’è l’umra mia fa cumpagnia
lustru di luna addisiannu a tia
e sta purtera mi pari un muru
si nun la rapi chi sugnu sulu

 

Affaccia cori miu
ca senza tia l’arma partiu
sduvigliati stiddi
st’occhi beddi npinti

U me sciatu accunna
e l’arma i spini munna
un su caluni se ca fora chiovi
unni tocca u tempu sulu ca m’attrovi

Tu chi mi dormi assai luntanu
io nun ti sonnu vogliu a to manu
io chi mi vestu assuppannu u suli
spogliti amuri vogliu u to amuri

A pedi nudi fai affacciaredda
nta ngaglia vidu quantu si bedda
sfarda lu tempu sfascia a purtera
npiccica amuri tu sai com’era
Affaccia cori miu …

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Biagio Di Gesaro, Luca Di Martino

Semu di nabbanna
a unni l’acqua unni vagna
cridennu d’arrivari
d’amuri accumadari

Abbista semu ntanati
furriamu u munnu assittati
n’abbrazzamu di paroli
e a piaciri puru farfanti

Chiddu chi pari cunta
è tempu persu chi piaci
nzirragliati nta na riti
tissemu sta pazzia

Cuntimi li voti
di chiddu chi pari veru
scommudo è l’amuri
chi pari fari mpacciu

Ma cu nmintau l’amuri
nun si potti sbagliari
ni detti tempu pi circallu
tempu di cori pi capillu

Sciatu di terra chi si gnuttica
assicutannu u versu di lu suli
a ritta d’un celu nettu
a cu torna l’amuri aspetta

 

l’amuri aspetta
L’amuri torna
da unni partiu
arruversa di cu aspetti
s’arricampa pi cunzari

U gnè mai difettu
ma alfabetu du cori
e nu preu chi ni vesti
e dura nudu eternu

Arruscedi la vita
nca si fa tardu
fatti largu nto cori
nca o riparu n’aspetta

Mittemu nta n’agnuni
muti paroli stanchi
picchì paremu lassati
d’amuri scurdati
Ma cu nmintau l’amuri …

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

Vulissi c’ammattissi a tia
chiddu chi succedi a mia
aviri nu puci ntesta
di canciari lu munnu lesta
se si stancu lesta veni ccà
ti miscu stu puci cà

Prima ti ridi e poi ti cancia a vita
nta la festa di la vita t’ammita
Vulissi ca criscissi pi tia
un ciuri menzu la to via
e chi fussi rosa di li venti
pi sapiri a unni si ghiuntu sempri
e chi almenu centu stiddi la notti
sulu pi tia brillassuru forti

Io nun cercu chiddu chi tu n’hai
ma m’avasta sapiri chiddu chi sini
I nostri cori sunnu sghicci di luci
pi fari lustru a tuttu u munnu
si vidunu picchì c’è u scuru
e un c’è notti ca un c’è matinu

 

Semu distini c’assicutunu a vita
e semu un ventu pi falli miscari
cu parti arriva e certi voti nun torna
cu sona a porta aspetta a chiddu ca rapi

Scotula i pinzeri ccà
scummoglia stu puci ccà
t’ascutu pigliti lu tempu
nta cunfusioni attrovu chiddu chi sentu
e se contri unu comu a tia
pensa d’ansignarici a via

Semu sciumi nta na arsa terra
semu stiddi luntani du celu
I nostri cori sunnu sghicci di luci ….
A vita un sapi chiddu chi dari
chi so vasci strati d’acchianari
cu tanti petri di isari
e tanti mari di sbacari

E chi ogni me pinzeri pi tia
fussi ventu fussi forza p’un ti firmari
I nostri cori sunnu sghicci di luci …

Testo: Luca Di Martino
Musica: Luca Di Martino

Scurri lu tempu e curri u munnu
taliu stu celu pi pinzari a tia
ti portu un ciuri se n’haiu tempu
ranni lu cori e ranni fu l’amuri
Scurri lu tempu e cancia u munnu
taliu cu ncontru pi la me via
nuddu turna pi cuntari
sacciu com’era e sacciu unni mi trovu

Prima ca chiovi mi mettu a iucari
e fermu st’aria chi passa
prima ca scura m’ammucciu lu preu
cu passa un torna ma lassa

Cantu o munnu a me canzuna
e dugnu vuci a ogni tempu
pigliu tuttu e lassu u scantu
curru e scanzu lu senzu
Nasci un ciuri è primavera
un novu cori chi batti
crisci sciuri e curri ancora
appressu un tempu c’arriva

 

Scurri lu tempu scurri l’amuri
passa la notti e torna vautu lu suli
tuttu è sapuri tuttu è culuri
nenti è pi sempri nenti è lu stissu
Fermiti tempu ca mi rudu
mi cunnanaiu assicutannu a tia
tu nun m’aspetti e nun ti penti
ti dugnu denzia ma tu nun mi senti

Prima ca chiovi mi mettu a iucari
e fermu st’aria chi passa
prima ca scura m’ammucciu lu preu
cu passa un torna ma lassa

Cantu o munnu a me canzuni …

Testo: Luca Di Martino
Musica: Luca Di Martino

 

Turnau la sira
s’affaccia a luna nto mari
partunu i navi
l’omini lassanu terra
Na vuci o ventu
vuci c’abbrazza lu tempu
na sula anima
p’arrivari luntanu

Un c’è cunfini ma c’è dumani
stu mari aspetta e nun si stanca
scusu la tila p’un perdiri amuri
taliu lu celu cuntu li stiddi

Turnau lu suli
turnau l’amanti du mari
turnaru varchi e piscatura
turnau caluri e pinzeri
Turnau l’amuri
turnau la paci nfunnu a lu mari
turnau lu tempu pi diri e vuliri
turnau sapuri e piaciri
Un c’è cunfini ma c’è dumani …

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Alessandra Macellaro La Franca

 

Volanu pagini
di tempu ntallariu
tempu di sempri
senti comu passa

U tempu n’affenni
ni duna a misura
a cu nun ciabbasta
e a cu si ni và

Dugnu corda
a stu roggiu fermu
cusà se crisci
sta ura a finiri

U tempu si scorda
a cu ci penza sempri
se virdi si crisci
e poi volanu li fogli

Tu manteni
a me vita ccà
lassami natari
finu a quannu u mari c’è

Parrimi di tia
tantu u tempu l’hai
abbentiti n’anticchia
è sulu musica

U tempu ni cancia
si strudunu li scarpi
si fannu gialli i mura
si stancanu li uri

Si u scuru di dumani
e a luci d’un secunnu
un ti sacciu ma ti cridu
dimmi se fora chiovi

Curri o passa lentu
l’aggiusti o resta fermu
ne s’allonga ne s’accurza
u tempu un si cumanna

un pirdemuni nto tempu
l’amuri d’un mumentu
ci voli pi capillu
u tempu di na vita
Tu manteni …

English Lyrics

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

T’S A SILENCE THAT KNOWS WHAT TO SAY
AT THE SLOW PACE OF MY GOING
CLOSING THE DOORS
RUNNING AWAY TO FATE
I’M IN A HURRY
BUT LAZY IT GETS DARK
MY SLOW AND STURDY LEGS
THEY ARE NOT ROOTS AND SHARE AGAIN

WALKED LOST AND TURNED
ROADS WITH NO STEPS
IF I FORGET YESTERDAY’S TIME AT THIS HOUR

’M NOT CARRYING ANYTHING BACK
IN MY POCKET EAST AND WEST
AND WHO FINDS ME BUT THEN I GET LOST
FROM WHERE I COME I DO NOT STOP

SCRUTINIZING THE WORLD FROM EVERY POINT
AND IF I MEET YOU I WILL TELL YOU
I SEEK LIFE THAT IS NOT WRITTEN FOR ME
I LOSE THE ROAD I MUST NOT GO DOWN

UPSET THE FATE THAT IS WRITTEN TO ME
I TAKE IT BACK AND HOLD IT TIGHT
A BIT OF MYSELF I LEAVE ON THE ROAD
LOOKING FOR LIFE AWAY FROM ME

LEAVE AND SPEND MYSELF FOR WHAT I AM
LET’S GO TO THE END
GLAD TO SAY WHERE HE IS
GETTING THERE IS LIKE LEAVING AGAIN

LEAVE AND KNOW MYSELF
STRANGER CONTENT AND HIDDEN
IF I FIND NOTHING WHEN I GO
WHEN I COME BACK I FIND HIM

SCRUTINIZING THE WORLD…

Testo: Biagio Di Gesaro, Luca Di Martino
Musica: Luca Di Martino

THERE IS ALWAYS TIME TO TELL
NIGHT COMES AND BRINGS NO SLEEP
THERE IS ALWAYS TIME TO WAIT
THE DAY COMES AND THE WORLD RUNS

PWE SPEND OUR TIME CHASING
THOSE GOOD TIMES LONG GONE
IT’S LIKE A SPINNING WHEEL
CHANGES IN THE TIMES

GUILT HAS A MEANING
AND THEY DISTURB ME CURIOUS
BACK TO STRONG PRESSURES
SMALL SPACES OF SERENE

ATHEY DELAY THE HARDSHIPS
SATIATED AND NEVER REPENTED
WE COUNT AND MEASURE
THE CARESSES WE DO NOT GIVE

YOU SEE HOW LOVE IS RIGHT
HE BRINGS US INTO THE WORLD AND MAKES US FAST
DOES NOT REASON BUT PROTECTS US
WET THE HEAT AND BREAK THE WALLS

LOVE IS AS LIGHT AS A TOUCH OF SUN
HE ORIENTS YOU WITHOUT MAKING A SOUND
SLOW HAND AND WIND CARESS
CALM BREATH AND GIVE US SERENITY

LOVE HIDES ITS FEARS
LITTLE PIECE OF HEART WITHOUT PRIDE
I CAN’T WAIT TO BE OVERWHELMED
CARESS THE SOUL YOU WEAR

NO TOUCHING NO SEEING
IF I DON’T FEEL IT, I HAVE TO GO
I’M NOT A FAKE UPSTART
I’ll SETTLE FOR ANNOYING

YOU SEE HOW LOVE IS RIGHT…

Testo: Luca Di Martino, Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

I LOOK AT THE SKY THAT HIDES IN THE SEA
HOT IS THE SUN AND MEN READY TO TALK
ON THE OTHER SIDE THERE IS THIRST THERE IS BURNING
HIGH THE FLAMES AND YOU WANT THE COOLNESS
PIECE OF EARTH LEFT ALONE AND FORGOTTEN
FAR-AWAY CHILDREN TURNING WRITTEN PAGES
OF STONES AND WALLS OF BEAUTY AND SWEAT
THE SHADOW OF MY STEPS CHASES ME CURIOUS

MY LAND MY LAND
HOW BEAUTIFUL MY LAND IS
IT’S LIKE A TIME DOESN’T PASS
IT’S LIKE MUSIC AND POETRY
MY LAND MY LAND
I’M HOLDING ON TO MY LAND
IT’S HEAVEN AND IT’S MADNESS
IT’S A SWEET SONG AND COMPANY MY LAND

I LOOK AT THESE ANCIENT DRENCHED STREETS
WE SHOUT IN TIME AND SEEK FORTUNE
LIKE FARMERS FAR FROM THE EARTH
HANDS IN THE AIR AND PROTECT HOPE
WITH SOUNDS AND FAITH WE MAKE PROCESSIONS WITH THE SAINTS
WHO KEEPS QUIET PRAYS AND WHO LIES BITES US
AND SILENCE LOVE AND STARS
IF I LEAVE I TAKE THEM WITH ME

MY LAND MY LAND…

THE WORLD IS NOT MY HOME
I WANT TO BE WHERE I ALWAYS RETURN
I CAN’T WAIT TO GET THERE
WHERE LOVE CAN STILL WAIT

I TAKE A LONG TIME OUT OF TIME
I TAKE SHORTCUTS FOR THIS SLOW WEATHER
I AM THAT DROP THAT FILLS THE SEA
I HAVE DEPARTED FROM THIS LAND TO RETURN

MY LAND, MY LAND

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

IF I DON’T THINK I DON’T TALK
IF I DON’T SPEAK I DON’T SAY
IF I DON’T SAY, I DON’T HEAR
IF I DON’T HEAR I DON’T LISTEN
IT IS USELESS
TO TALK TO YOU
I DON’T WANT TO KNOW
WHAT YOU MEAN

STAY AWAY FROM ME
WE LIVE IN A WORLD
CROWDED IN THE HOUSES
OF LONELY SOULS
AND OF MANY HEAVENS
LET US WAIT TO SAY
THAT WE BECOME IMPORTANT
WE DON’T WATCH KIDS
TO WIN ALL WARS

AND LIFE IS A GAME
TURN THE EARTH TURN THE LIFE
THE WORLD TEACHES BUT NO ONE LEARNS
IF YOU PLAY THERE IS ALSO WHO WINS
BUT IF I LOSE WE START AGAIN
ON THE OTHER SIDE OF THE SKY
A SMALL LITTLE PLACE
DON’T THINK YOU’RE GREAT
THERE IS PLAY AND NEVER GROWi

LIFE IS A GAME PLAY IT
CHILDREN ALREADY DO IT
THE CHILD DOES NOT THINK
WHEN HE COMES OUT TO PLAY
DON’T COUNT THE TIMES
BUT IT HIDES TIME
TEACH A GAME
LEARNING A ROAD
HOW SMALL THE WORLD IS
SEEN FROM BELOW

THERE WILL ALWAYS BE TIME
TO RETURN TO PLAY
BUT WE DON’T WANT
BECAUSE WE ARE ASHAMED
WE BOAST OF NOTHING
AND WE DON’T KNOW WHERE TO GO
WE TOUCH THE SKY
BUT FEET ON THE GROUND
AND FAR FROM THE HEART
TURN THE EARTH TURN THE LIFE…

Testo: Luca Di Martino
Musica: Luca Di Martino

IN MY COUNTRY
ANCIENT AND LONELY NARROW STREETS IN THE COUNTRY
THE SAME EYES YOU KNOW IN MY COUNTRY
PEOPLE ARE GOOD AND THE AIR IS CLEAN IN MY COUNTRY
WHO GOES THERE STUMBLES IN THE SILENCE OF THE COUNTRY

IN MY COUNTRY
OPEN DOORS AND NAKED VICES IN MY COUNTRY
DAYS ALL GO BY MY COUNTRY
I KNOW WHO YOU ARE AND WHERE YOU COME FROM TO MY COUNTRY
WE STILL TALK ABOUT WHAT HAPPENS IN MY COUNTRY

AN OLD MAN TELLS OF HIS SAD TIMES
CHILDREN PLAY AND VOICES IN THE WIND
THE NIGHT COMES THE DAY CONSUMES
SING LIFE BEFORE IT LEAVES YOU
AN OLD MAN TELLS ABOUT HIS COUNTRY
STREETS FULL OF WORDS AND COLOURS
PEACEFUL NIGHTS AND A CRADLE FOR DREAMS
THEN THE WIND AND THE COUNTRY ROAD CHANGE

IN MY COUNTRY
SUN STINGING MOUNTAINS IN MY COUNTRY
THE RIVER FLOWS AND A VILLAGE FLOWER GROWS
IF YOU CHANGE YOUR ROUTE EVERYONE KNOWS IT IN MY COUNTRY
MY SONG IS JUST COUNTRY VOICE
THE HEART OF THOSE WHO LEAVE THE COUNTRY CRIES
LOST EYES IN CORNERS OF THE COUNTRY
THORN BETWEEN HANDS IS THE COUNTRY
MOTHER’S BREATH HUGGING YOU IS THE COUNTRY
AN OLD MAN TELLS OF HIS SAD TIMES…

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

IF YOU LOOK OUT THE WINDOW
I’M HERE AND YOU KNOW WHAT IT WAS LIKE
IN A CORNER ALL NIGHT
AND IF THERE IS WIND I WILL HOLD FAST

THERE’S A SHADOW OF MINE THAT KEEPS ME COMPANY
MOONLIGHT WISHING FOR YOU
AND THIS WINDOW LOOKS LIKE A WALL TO ME
IF YOU DON’T OPEN IT I FEEL LONELY

LOOKING OUT MY HEART
WITHOUT YOU MY SOUL HAS GONE AWAY
AWAKE STARS
THESE BEAUTIFUL EYES

MY BREATH IS TIRED
AND THE SOUL PICKS UP THORNS
THERE IS NO EXCUSE IF IT RAINS OUT HERE
TIME DOESN’T TOUCH US AND ONLY HERE
YOU’LL FIND ME

YOU SLEEP FAR AWAY FROM ME
I DON’T WANT TO DREAM OF YOU I WANT YOUR HANDS
I DRESS IN THE SUN
I WANT YOUR LOVE

BAREFOOT YOU LOOK AT ME FROM THE WINDOW
I CAN SEE FROM THAT CRACK HOW BEAUTIFUL YOU ARE
RIP OUT TIME BREAK THIS WINDOW
CLINGING TO ME
YOU KNOW WHAT IT WAS LIKE
LOOKING OUT MY HEART…

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Biagio Di Gesaro, Luca Di Martino

WE COME FROM A PLACE
WHERE THE WATER DOESN’T GET US WET
THINKING THEY ARE COMING
AND LIVING WITHOUT LOVE

ON SIGHT WE ARE CLOGGED
WE GO AROUND THE WORLD
WE EMBRACE IN WORDS
AND MANY TIMES EVEN LIARS

WHAT SEEMS TO BE IMPORTANT
IT’S A LOST TIME
TRAPPED IN A NET
WE WEAVE A MADNESS

TELL ME THE TIMES
THAT IT ALL SEEMED REAL TO YOU
UNCOMFORTABLE IS THE LOVE
THAT SEEMS TO GET IN YOUR WAY

BUT WHO INVENTED LOVE
THERE WAS NO MISTAKE
HE GAVE US TIME TO LOOK FOR IT
AND A TIME OF HEART TO UNDERSTAND IT

EARTH BREATH BENDING OVER
CHASING THE ROAD OF THE SUN
LET US FIND THAT CLEAR SKY
TO WHOM LOVE RETURNS
LOVE IS WAITING

LOVE RETURNS
WHERE IT LEFT FROM
CONTRARY TO WHO YOU EXPECT
RETURN TO REPAIR

IT IS NEVER A DEFECT
BUT ALPHABET OF THE HEART
IT IS A HAPPINESS THAT DRESSES US
LASTING NAKED AND ETERNAL

SEARCH IN YOUR LIFE
THAT IT GETS LATE
MAKE ROOM IN YOUR HEART
WHO IS WAITING FOR US

LET’S PUT IT IN A CORNER
MUTE TIRED WORDS
BECAUSE WE SEEM LEFT
BY THE FORGOTTEN LOVE
BUT WHO INVENTED LOVE…

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

I WISH IT WOULD HAPPEN TO YOU
WHAT IS HAPPENING TO ME
HAVE AN IDEA IN YOUR HEAD
TO CHANGE THE WORLD SOON
IF YOU’RE TIRED SOON COME HERE
YOU GET THIS IDEA

BEFORE IT MAKES YOU SMILE CHANGING YOUR LIFE
AND ON THE FEAST OF LIFE HE INVITES YOU
I WISH IT GREW UP FOR YOU
A FLOWER IN YOUR PATH
AND THAT IT WAS THE ROSE OF THE WINDS
TO KNOW WHERE YOU ARE ALWAYS
AND THAT MANY STARS DURING THE NIGHT
ONLY FOR YOU THEY SHONE SO BRIGHTLY

I DON’T SEEK WHAT YOU DON’T HAVE
BUT I JUST NEED TO KNOW WHAT YOU ARE
OUR HEARTS ARE LIKE DROPS OF LIGHT
THAT SHINE TO THE WORLD
YOU CAN SEE IT BECAUSE IT’S DARK
AND THERE IS NO NIGHT WITHOUT THE MORNING

WE ARE FATES THAT CHASE LIFE
AND WE ARE A WIND TO MEET
WHO LEAVES COMES AND SOMETIMES DOESN’T COME BACK
WHO KNOCKS ON THE DOOR WAITS WHO OPENS IT

FREE YOUR THOUGHTS HERE
DISCOVER THIS IDEA OF MINE
LISTEN TO YOU TAKE ALL THE TIME
IN THE CONFUSION I WILL BE ABLE TO UNDERSTAND YOU
AND IF I MEET SOMEONE LIKE YOU
LET’S THINK AND SHOW HIM THE WAY

WE ARE RIVERS IN A BARREN LAND
WE ARE STARS FAR FROM THE SKY
OUR HEARTS ARE LIKE DROPS OF LIGHT…
YOU WON’T KNOW WHAT LIFE GIVES YOU
WITH MANY UPHILL ROADS TO CLIMB
WITH MANY BIG STONES TO LIFT
WITH MANY SEAS TO BE EMPTIED

AND THAT EVERY THOUGHT OF ME FOR YOU
BOTH WIND AND STRENGTH NOT TO STOP
OUR HEARTS ARE LIKE DROPS OF LIGHT…

Testo: Luca Di Martino
Musica: Luca Di Martino

TIME GOES BY AND THE WORLD RUNS
I LOOK AT THE SKY TO THINK OF YOU
I’LL BRING YOU A FLOWER IF I HAVE TIME
GREAT WAS THE HEART AND GREAT WAS THE LOVE
TIME PASSES AND THE WORLD CHANGES
I LOOK WHO I MEET ON MY WAY
NO ONE EVER CAME BACK TO TELL US
BUT I KNOW WHAT IT WAS LIKE AND I KNOW WHERE I AM

BEFORE IT RAINS I’LL PLAY
AND STOP THE AIR THAT PASSES
BEFORE IT GETS DARK I KEEP MY SMILE
WHO PASSES DOESN’T COME BACK BUT LEAVES US SOMETHING

SINGING TO THE WORLD MY SONG
AND I GIVE VOICE TO MY TIME
I LIVE MY LIFE WITHOUT FEAR
I RUN AND AVOID REASON
A FLOWER IS BORN AND SPRING
A NEW BEATING HEART
GROW FLOWER AND RUN WITHOUT STOPPING
CHASING THE TIME THAT COMES

TIME GOES BY LOVE
NIGHT GONE THE SUN RETURNS HIGH
EVERYTHING IS FLAVOR EVERYTHING IS FULL OF COLORS
BUT NOTHING IS FOREVER AND NOTHING WILL ALWAYS BE THE SAME
STOP TIME THAT I TORMENT MYSELF
MY CONDEMNATION IS CHASING YOU
YOU DON’T EXPECT ME AND YOU DON’T REGRET
I LISTEN TO YOU BUT YOU DON’T HEAR ME

BEFORE IT RAINS I’LL PLAY
AND STOP THE AIR THAT PASSES
BEFORE IT GETS DARK I KEEP MY SMILE
WHO PASSES DOESN’T COME BACK BUT LEAVES US SOMETHING


SINGING TO THE WORLD MY SONG…

Testo: Luca Di Martino
Musica: Luca Di Martino

BACK IN THE EVENING
REFLECTS THE MOON IN THE SEA
DEPART THE SHIPS
MEN LEAVE THE GROUND
A VOICE IN THE WIND
VOICE THAT EMBRACES TIME
A SINGLE SOUL
TO GET FAR AWAY

THERE IS NO BORDER BUT THERE IS TOMORROW
THIS SEA WAITS AND DOES NOT TIRE
UNRAVEL THE CANVAS
I WILL NOT LOSE LOVE
I LOOK AT THE SKY AND COUNT THE STARS

THE SUN RETURNS
THE LOVER OF THE SEA RETURNS
BOATS AND FISHERMEN RETURN
HEAT AND THOUGHTS RETURN
RETURN TO LOVE
PEACE RETURNS TO THE BOTTOM OF THE SEA
TIME RETURNS TO SAY AND WANT
TASTE AND PLEASURE RETURN
THERE IS NO BORDER BUT THERE IS TOMORROW…

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Alessandra Macellaro La Franca

FLYWHEEL
TIME FOR AIR
TIME OF ALL TIME
SEE HOW IT GOES

TIME OFFENDS US
GIVES US A MEASURE
TO WHOM IT IS NOT ENOUGH
AND TO WHOM HE GOES

GIVING THE ROPE
TO THIS STATIONARY CLOCK
WHO KNOWS WHO IS GROWING
THIS HOUR THAT MUST END

TIME IS FORGOTTEN
WHO ALWAYS THINKS OF IT
IF GREEN GROWS
AND THEN THE LEAVES FLY

YOU KEEP
MY LIFE HERE
LET ME SWIM
UNTIL THE SEA IS CLEAR

TELL ME ABOUT YOU
YOU HAVE SO MUCH TIME
GET SOME REST
IT’S JUST MUSIC

THE TIME CHANGES US
SHOES ARE WORN OUT
THE WALLS TURN YELLOW
THE HOURS GET TIRED

YOU ARE THE DARKNESS OF TOMORROW
AND THE LIGHT OF A SECOND
I DON’T KNOW YOU BUT I BELIEVE YOU
TELL ME IF IT RAINS OUTSIDE

RUNS OR PASSES SLOWLY
YOU FIX IT OR IT STOP
IT GETS LONGER AND SHORTER
AT THE TIME YOU DO NOT COMMAND

LET US NOT LOSE OURSELVES IN TIME
THE LOVE OF A MOMENT
IT TAKES TO FIGURE IT OUT
THE TIME OF A LIFE
YOU KEEP…

PÀRTIRI

Il bisogno di partire per andare alla ricerca di una nuova conoscenza, per provare nuove strade da percorrere, cercando una vita lontano da ciò che si è. Un viaggio in cui perdersi e ritrovarsi con la consapevolezza di non fermarsi ad ogni arrivo.

RAGIUNI D’AMURI

Una riflessione sull’amore, un sentimento che è rimasto immutato nei secoli. E’ una “ruota che gira” e tempi che cambiano. L’amore che nasconde ogni paura, che non si tocca e non si vede ma non si potrebbe vivere senza, l’amore che ha ragione, ti mette al mondo e ti fa stare digiuno, ti da serenità e ha cura di te, ci orienta nel nostro andare senza fare rumore, è leggero come un tocco di sole.

LA ME TERRA

La bellezza di una terra annientata da chi non la ama. Una partenza alla ricerca di ciò che questa terra non riesce a dare, e alla fine il desiderio di tornare per non rimanere in un tempo che non ci appartiene, per non volere più aspettare una lunga attesa verso una speranza, per tornare in questa terra da dove si è partiti per arrivare. E’ qui tutto ciò che si cercava altrove, la propria terra è paradiso e follia, è la ricchezza che si è ritrovata.


LA VITA E’ IOCU

Osservare i bambini, il loro modo di vivere la vita attraverso quella cosa che fin da piccoli è la loro unica arma, il gioco.

Siamo abituati a vivere in un mondo affollato da anime sole, stiamo perdendo di vista l’unica cosa che ci fa forti, il dialogo e il contatto umano. Dovremmo imparare a vivere guardando giocare i bambini, loro sanno che se giochi ci sarà qualcuno che vince e se sarai tu a perdere puoi ricominciare da capo, hai sempre una possibilità per giocarti la tua vita.


A LU PAISI

Questa canzone è un omaggio al nostro paese natio, Isnello, immagini e parole che raccontano di un luogo dove il tempo si è fermato. Un anziano racconta dei suoi ricordi più lontani, voci di bambini che si rincorrono per le vie, angoli di paese adibiti a festa, strade piene di colori e di parole e poi il silenzio che irrompe nella notte stellata che è culla dei sogni.

AFFACCIA CORI MIU

Questa canzone parla della riconquista di un amore perso, come una serenata cantata sotto un balcone in cui si aspetta di vedere affacciare la persona amata e si resta lì senza tempo, nessun vento e nessuna pioggia potranno mai far allontanare da quell’attesa sotto un balcone.

L’AMURI ASPETTA

Un grido di rabbia verso il modo in cui ci si sta facendo rubare la vera essenza della vita. Viviamo in un mondo finto, dove è facile credere anche alle cose più assurde, riusciamo a girarlo seduti davanti allo schermo di uno smartphone, e distribuiamo abbracci di parole, anche i più finti, tanto nessuno ci vedrà mai arrossire dalla vergogna. Quello che ormai sembra contare davvero è in realtà un tempo perso che ci piace, siamo intrappolati in una rete che noi stessi stiamo tessendo, la rete digitale di internet. Il nostro grido è allora quello di scrutare ogni angolo del nostro cuore e cercare l’amore che si è riparato lì e che, nonostante tutto, ancora aspetta di vederci tornare.

SGHICCI DI LUCI

In questa canzone si parla di solidarietà e fratellanza. Nel vivere la vita di ogni giorno dovremmo imparare a condividere i nostri sogni, quello che ognuno di noi desidera per sé dovrebbe desiderarlo anche per gli altri, perché alla fine ci si rende conto che si è solo delle piccole gocce di luce in una notte buia e se si è uniti si può fare luce al mondo intero.

APPRESSU O TEMPU

Questa canzone parla del vivere rincorrendo il tempo, siamo travolti nel nostro quotidiano a tal punto da non avere riguardo per le piccole cose. Godersi ogni attimo della vita e fermarsi a giocare prima che piova, il tempo non si ferma ad aspettarci, siamo noi che dobbiamo dare voce ad ogni tempo.

VUCI DI MARI

Vuci di mari narra di un pescatore che è in attesa di sentire dalla voce del mare le risposte che cerca invano nella sua vita. Il mare come metafora di partenza, di attesa, di ricerca e di ritorno, il mare è come la vita, ci avvolge, ci nutre e ci dà il respiro. Dal mare tornano pescatori e barche piene di speranze, tornano sapori e piaceri, torna il tempo per dire e per volere, e torna la pace. Bisogna scucire ogni giorno la tela per non perdere l’amore.

U TEMPU DI NA VITA

Il tempo, elemento fondamentale che scandisce il nostro partire. Tempo che dà una misura inafferrabile alla vita, si conosce solamente la luce di un secondo, quindi del presente, e si sa che non si può conoscere il nostro domani. Quindi non resta che affrontare il tempo prendendosi gioco di lui, chiedendogli che sia lui a parlarti di sé, scordandosi così di darti quella misura che non vorresti. E’ una preghiera affinché il tempo si fermi ad ascoltare la musica del mondo.

RINGRAZIAMENTI SPECIALI

Carlo Mercadante, direttore artistico di Isola Tobia Label, per aver creduto con tanta passione in questo progetto e a tutto lo staff di Isola Tobia Label con cui abbiamo condiviso questo viaggio musicale, in particolare il nostro grazie più sentito va a Martina Angeletti e Leonardo Mercadante per il meticoloso supporto organizzativo;
Ruggiero Mascellino, musicista straordinario e amico di sempre, per le note della sua fisarmonica;
Alberto Maniaci, per l’arrangiamento del brano “Affaccia cori miu”;
Maurizio Curcio, musicista attento e scrupoloso fonico che ha curato i mixaggi del disco;
Marta Arcodia, per la gioia con cui ci ha regalato le note del suo clarinetto;
Giorgio Garofalo, Riccardo Botta, Mariangela Lampasona, Girolamo Lampasona, bravissimi musicisti e compagni di viaggio;
Sergio Carnevale, per la cura ed accordatura del nostro pianoforte Shigeru Kaway SK5 in studio;
Tamara Casula, per le foto pure, spontanee ed emozionanti che parlano di noi
e infine tutta la nostra famiglia senza la quale non avremmo potuto intraprendere questo meraviglioso viaggio.